Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2015

dedysek
21:04
Kobiety, mogą udawać że mają to w dupie, ale nie mają tego w dupie.  
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal viacieszesie cieszesie
dedysek
21:04
Lekcja  29 
przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
— N. Gemmell
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viacieszesie cieszesie
21:03
dedysek
21:03
dedysek
21:03
dedysek
21:02
0922 edfc
Reposted fromCsengee Csengee viaserplesniowy serplesniowy
dedysek
20:56
8204 d67a 500
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
dedysek
20:56
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
dedysek
20:56

Wskazówki na życie


  1. Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia zawierają w sobie wielkie ryzyko.
  2. Gdy coś tracisz, nie trać tej lekcji.
  3. Stosuj zasadę SSS:
  • Szacunek dla siebie,
  • Szacunek dla innych,
  • Stuprocentowa odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny.
 • Pamiętaj, że nie otrzymanie tego co chcesz, jest czasami cudownym łutem szczęścia.
 • Naucz się zasad, tak abyś wiedział jak je właściwie łamać.
 • Nie pozwól, aby mała niezgoda zaburzyła wielką przyjaźń.
 • Kiedy zdasz sobie sprawę, że popełniłeś błąd, natychmiast podejmij kroki, aby go naprawić.
 • Spędzaj trochę czasu samotnie każdego dnia.
 • Bądź otwarty na zmiany, ale nie porzucaj swoich wartości.
 • Pamiętaj, że cisza jest czasami najlepszą odpowiedzią.
 • Prowadź dobre, honorowe życie. Kiedy się zestarzejesz i będziesz je wspominał, przeżyjesz je z radością jeszcze raz.
 • Atmosfera miłości w twoim domu jest podstawą twojego życia.
 • Podczas kłótni z kochanymi osobami, zajmuj się tylko bieżącą sprawą. Nie przywołuj przeszłości.
 • Dziel się swoją wiedzą. To sposób na osiągnięcie nieśmiertelności.
 • Szanuj naszą planetę Ziemię.
 • Raz w roku pojedź do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś.
 • Pamiętaj, że najlepsze partnerstwo to takie, w którym wasza wzajemna miłość przewyższa wasze wzajemne potrzeby.
 • Oceniaj swój sukces poprzez to, z czego musiałeś zrezygnować, aby go osiągnąć.
 • Podchodź do miłości i gotowania z beztroskim zaniedbaniem.
 • — Dalai Lama
  Reposted fromstonerr stonerr viaserplesniowy serplesniowy
  dedysek
  20:53
  Nie mów mi: „Bądź realistką”
  Ja, kochanie, chcę mieć wszystko
  — Maria Peszek "Padam"
  dedysek
  19:25
  4982 2944
  Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakomplikacja komplikacja
  dedysek
  19:25
  1666 318e
  Reposted fromkurz kurz viacomiendolirica comiendolirica
  dedysek
  19:23
  dedysek
  15:46
  3257 c6b1 500
  dedysek
  15:44
  1414 1bd3
  buuuu!
  15:39
  1702 b16d 500
  Reposted fromsunlight sunlight
  dedysek
  15:17
  3705 3855
  Reposted fromkarmacoma karmacoma viacomiendolirica comiendolirica
  dedysek
  15:16
  Reposted fromoski oski viakomplikacja komplikacja
  dedysek
  15:16
  15:15
  8272 4d97
  Reposted fromsunlight sunlight viacomiendolirica comiendolirica
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl